Yleiset ehdot

Turun Osuuskaupan ylläpitämä Hyvä olo –verkkopalvelun (verkkosivusto, ajanvarausjärjestelmä) käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä Hyvä olo -verkkopalvelun käyttöehtoja.

Hyvä olo –verkkopalvelulla tarkoitetaan Turun Osuuskaupan Hyvä Olo –hoitoloiden verkkosivustoa ja ajanvarausjärjestelmää.

Hyvä Olo -verkkopalvelu koostuu useasta palvelukokonaisuudesta. Yksittäisellä palvelukokonaisuudella voi olla näiden käyttöehtojen lisäksi omat käyttöehdot, jotka ilmoitetaan palvelun yhteydessä tai siihen liityttäessä.

Tekijänoikeudet

Hyvä Olo –verkkopalvelun sisältö (tekstit), mukaan lukien kuvat, videot, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne, ovat Turun Osuuskaupan tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. Turun Osuuskauppa pidättää kaikki oikeudet Hyvä Olo –verkkopalveluun ja sen sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.

Ajanvarauksen vastuut ja oikeudet

Ajanvaraus on auki 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Ajanvaraus pidättää oikeuden ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivujen ylläpidon tai laitteiston huollon vuoksi. Ajanvarauksella on oikeus poistaa käyttäjän tekemä tilaus, jos käyttäjä rikkoo tai kiertää palvelun käyttöehtoja tai toimii lain vastaisesti. Ajanvaraus vastaa kaikista kertyvistä asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä. 

Ajanvaraus ei vastaa tilausten käsittelyssä tai toimituksessa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden, virheiden tai viivästysten takia aiheutuvista vahingoista. Ajanvaraus ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, sota tai sen uhka, kapina tai mellakka, S-ryhmästä riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedonsiirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa, tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa Ajanvarauksen keskeyttämään tilausten toimittamisen toistaiseksi.

Ajanvaraus varaa oikeuden tehdä muutoksia palveluun sekä yksipuolisesti muuttaa kaikkia ehtoja. Käyttäjän tulee lukea ehdot säännöllisesti voidakseen huomioida ehtoihin tehdyt muutokset.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa kaikesta antamillaan henkilötiedoilla tapahtuvasta palvelun käytöstä. Palvelun käyttö edellyttää Internet-yhteyttä ja yhteyttä hyödyntävää päätelaitetta.. Käyttäjä vastaa itse vaaditusta laitteistosta ja ohjelmistosta ja muista palvelun käytön vaatimista kustannuksista.

Käyttäjä vastaa täysmääräisesti lain tai käyttöehtojen vastaisesta palvelun käytöstä aiheutuvasta vahingosta palvelun tarjoajalle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Käyttäessään palvelua tai sen osia käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä kaikki voimassa olevat ehdot.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

Turun Osuuskauppa ei takaa Hyvä Olo –verkkopalvelussa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, tuotteiden saatavuus ja kaikki muu verkkopalvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. Turun Osuuskauppa ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Turun Osuuskauppa varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Hyvä Olo –verkkopalvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia.

Turun Osuuskauppa ei takaa Hyvä Olo –verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Turun Osuuskauppa ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Kolmansien osapuolien palvelut

Hyvä Olo –verkkopalvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Turun Osuuskaupalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin Turun Osuuskauppa, eikä Turun Osuuskauppa vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Hyvaolohoitola.fi -verkkopalvelussa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. Turun Osuuskauppa ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Evästeiden (cookies) käyttö

Hyvä Olo –verkkopalvelu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.

Hyvä Olo –verkkopalvelu hyödyntää verkkosivuston käytön analysoimisessa kävijäseurantapalvelua. Kerätyt tiedot toimitetaan edelleen tallennettavaksi kävijäseurantapalvelun Suomessa sijaitseville palvelimille. Kävijäseurannan tietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää, tai, jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Turun Osuuskaupan puolesta. Turun Osuuskauppa hyödyntää tilastotietoja S-ryhmän liiketoiminnan kehittämisessä.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Käyttämällä Hyvä Olo –verkkopalvelua käyttäjä antaa suostumuksensa edellä kuvatulla tavalla tapahtuvalle tietojen käsittelylle.

©Turun Osuuskauppa 2017

osoite: PL 186, 20101 TURKU

Y-tunnus: 0142122-9